DECAL DÁN TƯỜNG NỐT NHẠC (DC179)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 80X130
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90