DECAL DÁN TƯỜNG KỲ QUAN THẾ GIỚI (DC184)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 105X120CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90