DECAL DÁN TƯỜNG LÂU ĐÀI CỔ TÍCH (DC148)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 85X100


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90