DECAL DÁN TƯỜNG TÚ CẦU ĐEN (DC201)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 62x100CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50x70CM