DECAL DÁN TƯỜNG CÂY XANH HOA HỒNG (DC154)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 247X202CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 2 TẤM 60X90