DECAL DÁN TƯỜNG PHÒNG TẮM (DC203)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 125x72CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM