DECAL DÁN TƯỜNG CÂY TỔ CHIM (DC156)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 195X200CM


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 2 TẤM 60X90