DECAL DÁN TƯỜNG CÂY TRANG TRÍ (DC202)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 92x115CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60x90CM