DECAL DÁN TƯỜNG HỌA TIẾT ĐEN (DC198)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 110x115CM 


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM