DECAL DÁN TƯỜNG DẠ QUANG NỮ THẦN TỰ DO (DC159)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 65X130CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90