DECAL  DÁN TƯỜNG CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỬ (DC145)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 65x125


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90