DECAL DÁN TƯỜNG TÁN LÁ XANH (DC129)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 1m2x2m2


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90