DECAL DÁN TƯỜNG CÂY THÔNG NOEL (DC168)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI