DECAL DÁN TƯỜNG CÀNH ĐÀO HỒNG (DC175)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 110X120CM


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90