DECAL DÁN TƯỜNG HOA CẨM TÚ CẦU (DC197)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 95X120CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM