DECAL DÁN TƯỜNG BA CHẬU NÂU (DC190)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 50X82CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60