DECAL DÁN TƯỜNG GẤU TRÚC (DC141)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 95x110CMKÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90