DECAL DÁN TƯỜNG BẢNG CHỮ CÁI (DC165)


KÍCH THƯỚC MỖI CHỮ CÁI CAO 15CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70