DECAL TRANG TRÍ NGƯỜI NHỆN (DC142)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 53x84CM