Ngoài KM giảm 30% đơn hàng Decal.

Quý sẽ được tặng kèm khung hình để bàn xinh xắn, dễ thương.

- Đơn hàng 70.000 được tặng 1 khung hình để bàn 10x15

- Đơn hàng 85.000 được tặng 1 khung hình để bàn 13x18

- Đơn hàng 100.000 được tặng 1 khung hình để bàn 15x21 hoặc 15x15 hoặc 10x20

- Đơn hàng 115.000 được tặng 1 khung hình để bàn
20x20 hoặc 20x25

Quý khách có thể tách đơn hàng để nhận quà tặng nhé.