DECAL DÁN TƯỜNG DÂY LEO TRANG TRÍ PHÒNG (DC181)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 100X100
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90