DECAL DÁN TƯỜNG GIÀN HOA TÍM (DC174)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X160KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90