DECAL DÁN TƯỜNG GIÀN HOA HỒNG (DC178)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 100X160
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90