DECAL DÁN TƯỜNG GIÀN HOA HỒNG (DC176)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60x160

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90