DECAL DÁN TƯỜNG HOA LAN TRẮNG (DC116)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 145x72


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60x90