DECAL DÁN TƯỜNG TÁN CÂY XANH (DC155)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 58x320CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 2 TẤM 60X90