DECAL DÁN TƯỜNG BÉ THỔI HOA (DC208)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 80X85CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM