DECAL DÁN TƯỜNG CÂY ĐÀO (DC120)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 50x120
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI