DECAL DÁN TƯỜNG CÂY THÔNG NOEL (DC166)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI