DECAL DÁN TƯỜNG THƯỚC ĐO CHIỀU CAO (DC17)
KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X175CM