DECAL DÁN TƯỜNG NHÁNH HỒNG (DC173)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 150X150
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90