DECAL DÁN TƯỜNG ĐOÀN TÀU LỬA (DC210)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 55X90CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM