DECAL DÁN TƯỜNG HOA ANH ĐÀO (DC188)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 78X130CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90