DECAL DÁN TƯỜNG GIÀN HOA LEO (DC172)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 50X100
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70