DECAL DÁN TƯỜNG ĐỒNG HỒ BIG BEN  (DC183)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 100x100

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90