DECAL DÁN TƯỜNG ĐÔI MÈO (DC206)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 83X57CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM