DECAL DÁN TƯỜNG TỔ CHIM KHUNG ẢNH (DC13)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 70X160CM


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70