DECAL DÁN TƯỜNG THÀNH PHỐ BAN ĐÊM (DC04)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 70X180CM

                                                             KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI  60X90CM