DECAL DÁN TƯỜNG GẤU LEO CÂY (DC07)

KÍCH THƯỚC KHI DÁN  82X90


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70