DECAL DÁN TƯỜNG GẤU NHẢY MÚA (DC08)
KÍCH THƯỚC KHI DÁN 40X110CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70