DECAL DÁN TƯỜNG VOI HỒNG (DC15)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 90x120CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90