DECAL DÁN TƯỜNG CÂY KHUNG ẢNH (DC02)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 210X300CM

                                                             KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 2 TẤM 60X90CM