DECAL DÁN TƯỜNG XE NGỰA (DC130)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90