DECAL DÁN TƯỜNG TỔ CHIM (DC213)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 150X200CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM