DECAL DÁN TƯỜNG ĐÀN CÁ HEO NHỎ (DC212)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X80CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 35X50CM