DECAL DÁN TƯỜNG PHÒNG ĂN (DC204)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 115X140CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM