DECAL DÁN TƯỜNG NGÔI NHÀ TUYẾT (DC186)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 88X115
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90