DECAL DÁN TƯỜNG HỌA TIẾT ĐEN (DC199)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 70X120CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM