DECAL DÁN TƯỜNG HOA SEN (DC195)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 185X200CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 2 TẤM 60X90