DECAL DÁN TƯỜNG HOA LY (DC196)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X150CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM